Seoses töömahtude suurenemisega võtame tööle

SOOJAVARUSTUSE PROJEKTEERIJA

Tööülesanded:
kaugkütte ehitusprojektide (soojustrassid) koostamine;
hoonete soojuskoormuste hindamine;
torude dimensioneerimine;
projekt-dokumentatsiooni kooskõlastamine KOV-des ja teiste võrguettevõtjate juures.

Vaata lähemalt