Autor: Erki Loigom / AS Toode
http://www.ap3.ee/?PublicationId=31503ED6-39D4-4163-9D98-74AA1E3959CE&code=75738


Katuse renoveerimisel tasub kulutada ekspertiisile, et hinnata puitkonstruktsioonide kinnituste seisukorda.

Katuse renoveerimiseks on mitmesuguseid võimalusi, kuid enne tuleb otsustada, kas teha seda aastakümneteks, lahendada kiireloomulised mured või leida nende vahel kompromiss.

On selge, et valdav osa soojusest kaob hoonetel katuse kaudu: soe õhk tõuseb üles ja soojustamata katuse kaudu tekkiv soojakadu on seetõttu suurim.

Kortermaja jaoks on hea valik teraskatus, sest see ei nõua kapitaalseid ümberehitustöid, kuid on väga kvaliteetne ja taskukohane lahendus, mis kestab aastakümneid.

Number: 99% kindlusega võib väita, et tuule rebitud katused on katusekattematerjalist olenemata endaga kaasa võtnud ka toolvärgi.

Teraskatuse eelis on tema kerge kaal, kiire paigaldatavus ja palju erinevaid visuaalseid võimalusi. Boonuseks on ideaalne sobivus meie heitlikusse kliimasse. Profileeritud (kivimuster, lainelised, valtsplekk jne) lahendused ei nõua tavaliselt ka olulisi ümberehitusi katuse kandvas konstruktsioonis.

Küll aga tasuks kriitiliselt hinnata puitkonstruktsioonide kinnitusi müüride külge - just need kipuvad nõukogude ajal ehitatud hoonete kõige nõrgemad sõlmed olema.

Ekspertiisile tasub kulutada. Puitkonstruktsioonide kinnitusi tuleks hinnata nii eterniidi, kivi kui ka muude materjalide korral. Olukorra hindamiseks tasub teha kulutus ekspertiisile. 99protsendise kindlusega võib väita, et tuule rebitud katused on katusekattematerjalist olenemata endaga kaasa võtnud ka toolvärgi.

Lendu läinud katuse pärast ainult ehitajat süüdistada ei ole alati õiglane, sest ehitaja järgib tõenäoliselt projekti, kuid tihtipeale ei sisalda need vajalikke lisatugevdusi müürilattide jm puitkonstruktsiooni kinnitamiseks, kuna sellele ei pööratud töid tellides lihtsalt tähelepanu.

Siinkohal ilmnebki vajadus, et seda peaksid peamised finantseerijad (pangad) ja kindlustusettevõtted nõudma hakkama just nii, nagu nõutakse ühistutelt muid garantiisid (järelevalve palkamine jne).

Värvivalikus mitukümmend tooni. Tüüpiline teraskatuse lahendus tähendab vana katusekatte eemaldamist ja utiliseerimist, uue aluskattekile ja roovituse paigaldamist ning vajalikke plekitöid.

Enamik tootjaid-paigaldajaid pakub ka katuse või katuslae soojustamist, tuulekastide uuendamist, vihmaveesüsteemide vahetust ja teisi lisatöid, mis muudavad katuse funktsionaalseks tervikuks.

Niisugused lisatööd võivad olla seotud nii lumetõkete, katuse käiguteede, luukide, antennide läbiviikude või katuseakendega.

Profiilplekkidest sobivad kortermajale nii erinevad trapetsprofiilid, valtskatus kui ka kivimustriga plekk. Värvi saab valida umbes 25 tooni hulgast. Samades värvides saab tellida kõik ka kõik lisatarvikud, näiteks rennid-torud.

Korteriühistud saavad Kredexist abi

Renoveerimislaenu eesmärk on korterelamute renoveerimise toetamine ning energiatõhususe parandamine vähemalt 20% kuni 2000 m" suurustes korterelamutes ja vähemalt 30% üle 2000 m" suurustes korterelamutes.

Korterelamuks loetakse vähemalt kolme korteriga elamut.

Tavapärasel pangalaenul on korterelamu jaoks liiga lühike tagasimakseaeg ja kõrge intressimäär.

Seoses Euroopa Liidu tõukefondidest saadavate vahenditega ning Euroopa Nõukogu Arengupangast laenu lisaks võttes võimaldab KredEx anda pankadel korterelamutele soodsamat ja pikema tagasimakseajaga (kuni 20 aastat) laenu, mille sihtotstarve on energiasäästu saavutamine rekonstrueerimistööde teostamise kaudu.

Korterelamute renoveerimislaenu kättesaadavuse parandamisega toetatakse enne 1993. aastat ehitatud korterelamute põhikonstruktsioonide (kande- ja piirdetarindite) rekonstrueerimist ning kütte- ja ventilatsioonisüsteemide muutmise ja asendamisega seotud rekonstrueerimistöid. Samuti motiveeritakse ühistuid taastuvenergia kasutamise seadmeid paigaldama.

Laenu saamise eeldus on energiaauditi tegemine.

Tasub teada

Energiaauditiga seis selgeks

Energiaaudit on olulisim vahend konkreetse hoone soojusenergiakulu hindamiseks.

Energiaauditi koostab energiaaudiitor. Ta kasutab selleks hoone tehnilisi andmeid (ehitusprojekti jne), kohapealseid vaatlusi ja mõõdistusi, elanike küsitlusi ja energia tegeliku kulu andmeid.

Saadud info põhjal teeb ta arvutused, mille põhjal pakub välja meetmed energiakulu vähendamiseks.

Energiaaudit on hoone soojustehniline bilanss, kus elementide kaupa vaadatakse energiavajadusi hoone kütteks, ventilatsiooniks ja sooja tarbevee valmistamiseks. Hoone soojuskadu arvutatakse eraldi seinte, lagede, põrandate, uste ning akende kohta.

Arvutustulemusi võrreldakse soojusmõõtjatega mõõdetud soojushulkadega ja analüüsi põhjal tehakse järeldused.

Ka energiaauditi korraldamiseks on KredExil pakkuda toetust.

Kasulik link: www.kredex.ee