Autor: Tarbija24
http://www.tarbija24.ee/399348/vaid-28-protsenti-korterelamutest-on-teinud-energiaauditi

Kredexi tellimusel tehtud korterelamute renoveerimisuuringu tulemustest selgub, et vaid veidi rohkem kui neljandikus korterelamutes on tehtud läbimõeldud renoveerimise aluseks vajalik energiaaudit. Kredexi eluasemedivisjoni juhi Mirja Adleri sõnul peaksid korteriühistud enne renoveerimistöödega alustamist kindlasti laskma hoonele teha energiaauditi.

Kredex käivitas esmaspäevast kampaania, mis kutsub inimesi üles kortermaju terviklikult renoveerima. Terviklikult teostatud tööde tulemusena on korterelamu elanikel väiksemad küttekulud, majas tervislik sisekliima ja paremad elamistingimused.

Renoveerimise rahastamiseks on korterühistutel kuni 2012. aasta lõpuni või vahendite jätkumiseni võimalik Kredexist taotleda kuni 35 protsendi ulatuses rekonstrueerimistoetust, millega saab katta renoveerimislaenu omafinantseeringut. Lisaks saab taotleda kuni poole ulatuses energiaauditi ja ehitusprojekti toetust.

Seni on renoveerimistöödena kõige rohkem võetud ette trepikoja välisukse või akende vahetamist (73 protsenti majades) ning katuse soojustamist või vahetamist (60 protsenti). Enam kui kolmandikus majadest on asendatud, rekonstrueeritud või tasakaalustatud küttesüsteem ning kolmandikus rekonstrueeritud või soojustatud fassaad.

Kortermajade elanike küsitlus näitas, et  2011. aastal on plaanis renoveerimistöid ette võtta igas neljandas korterelamus. Kõige sagedamini on need fassaaditööd. Keskmisest rohkem on renoveerimistööde kavandajaid uuemates, keskmise suurusega ja paneelmajades.

Uuringufirma Saar Poll tegi selle aasta jaanuaris 500 telefoniintervjuud kortermajade elanike ja ühistute esimeestega üle Eesti.