Energiatark koolimaja monitoorib oma energia tootmist ja tarbimist. Kooli katusel asuvad päikese elektripaneelid koguvõimsusega 30 kW ja sooja tarbevee tootmiseks tuulegeneraator võimsusega 1,5 kW.

Kooli kahe klassiruumi energia tarbimine on jälgitav klassis asuvatelt ekraanidelt, samuti kogu koolimaja energia liikumine. Energia jälgimist võimaldavad koolihoones paiknevad 28 andurit. Peale õpilaste on monitoorimisandmed mõeldud kasutamiseks ehitajatele ja ülikoolidele.

Muutunud õpikäsitluse üheks osaks oleva digiõppe paremaks läbiviimiseks asub koolimajas digilabor koos vastava klassiruumiga, milles on valmidus digiseadmete paigaldamiseks ja katsetamiseks. Kooli internetivõrgu ehitamisel on arvestatud vajadusega mitme erineva wifi- ja kaabelühenduse loomiseks ning vajadusega seadmed ühendada „asjade internetti“. Õpilastel on nutiseadme äpi abil võimalik juhtida koridorides asuvaid suundvalgustites paiknevaid wifi-pirne.

„Õpilane liigub tihtipeale koos tehnoloogia arenuga kiiremini, kui kool suudab järele jõuda. Seetõttu oleme Väätsa koolihoone puhul panustanud kõigele sellele, mis toetab õpilase loovust ning võimaldab neil oma teadmiste baasilt õpikeskkonda ise kujundada,“ selgitas Väätsa vallavanem Lauri Läänemets.

Õpilaste liikuvust kooliruumis toetab spetsiaalne koridori sisulahendus - ripptoolid, ronimissein, ronimisköied, 40 poroloonkuubikut, õppimiseks ja mängimiseks mõeldud 15 meetrit pikk „lint-laud“ istumis-, ronimis- ja liulaskmise võimalustega. Samuti on muudetud algklasside paiknemist ja riietehoidu selliselt, et vahetunnis õues viibimine oleks lihtsam ja sinna pääsemine võimalikult kiire.

Põhikooli hoone rekonstrueeriti Eesti-Šveitsi koostööprogrammi raames. Hoone kogumaksumuseks kujunes 920 000 eurot, millest toetus moodustas 655 555 eurot.

Hoone projekteeris OÜ Arhitektrum arhitektid Elar Lomp ja Ott Ojamaa, sisekujunduse tegi arhitektuuribüroo B 210 Kadri Klementi ja Katrin Tõugu ning ehitas AS Paide MEK ja OÜ TVK Teenused.