autor: Maaleht

http://maaleht.delfi.ee/news/lehelood/koik/kusitlus-kas-vanu-korrusmaju-on-mottekas-renoveerida?id=73522947

Eno Pappel, Majaehitaja.ee juhataja

Igasugune majade rekonstrueerimine või renoveerimine nõuab korralikku projekti, et oleks selgelt näha, kas asi tasub end ära. Ehk siis töö tellija peab teadma, millised kulutused see kõik kaasa toob. Tihti juhtub, et võetakse korrusmaja renoveerimine ette, kuid ühel hetkel selgub, et kulutused on suuremad, kui algul arvati. Majaelanikud pole ju asjatundjad, mistõttu peaks silmas pidama tööde üksikasjalikku kirjeldust eri etappides. Rõhutaksin kaht asja: millises mahus töid ette võtta ja kvaliteetne lõpptulemus.

Jiri Tintera, Valga linnaarhitekt

Rekonstrueerida või renoveerida on ikka parem, kui lammutada. Eesti linnades on hulgaliselt vanu korrusmaju, mida võiks korda teha. Valgas on probleem selles, et maju, mis vajaksid uuendust, on palju, aga rahvastik väheneb, mistõttu tuleb osa maju hoopis lammutada.

Minu meelest inimesed ootavad väga, et nende elamine saaks korda. See tõstab ju ka kinnisvara väärtust. Hruštšovka-tüüpi majades on väikesed korterid, ja kui maja tehakse korda, oleks sellistele korteritele kindlasti turg olemas.

Tõnis Eelma, KÜ Tähe 2 juhatuse esimees

Üldistatult on vastus sellele küsimusele “jah”. Loomulikult suudab iga üksiku maja olukorda ja renoveerimismõttekust hinnata ehitusekspert.

Kui maja konstruktsioonide seisund on selline, et see suure tõenäosusega lähema 10 aasta jooksul kokku variseb, siis ei ole ka renoveerimisel mõtet.

Kuid enamik nõukaaegseid korrusmaju on osutunud küllaltki stabiilseks ning vanemate korrusmajade puhul on viimane aeg mõelda renoveerimisele, kui seda siiani veel tehtud ei ole.

Mida on vanade korrusmajade renoveerimisel elanikel võita?

Asjatundlik soojustamine annab mitte ainult kütteenergia kokkuhoidu, vaid kaitseb konstruktsioone ka ilmastiku mõjude eest ning peaks elamu eluiga pikendama.

Niiskuse kurja mõju vähendavad head ventilatsioonilahendused, mis lisaks majale teevad head ka elanikele korterite sisekliima paranemisega.

Majadesse paigutatud torustikud ei ole kahjuks igavesed, täielik renoveerimine võimaldab välja vahetada amortiseerunud magistraaltorud ja püstakud, samuti üle vaadata kaabeldused jm. Korterist reguleeritavad küttelahendused võimaldavad igal elanikul leida enda jaoks sobiva ruumitemperatuuri ja majas tervikuna küttekulusid kokku hoida.

Täieliku rekonstrueerimise käigus saab lahendada ka muid aja jooksul tekkinud probleeme, näiteks üldkasutuses olevate ruumide otstarbe muutmine, kütte- ja sooja vee lahenduste muutmine, lisaenergiaallikate kasutuselevõtt jne.

Üldjuhul peaks renoveerimisest saadud kütteenergia kokkuhoid tasuma end ära üsna mõistliku perioodi jooksul.