autor: Kasulik.ee

http://kasulik.delfi.ee/news/uudised/fotod-levinumad-vead-mida-kuttesusteemi-renoveerimisel-valtida.d?id=68875273

Küttesüsteemi uuendamine ei pruugi alati kõige paremini õnnestuda, kui hakkama püütakse saada vaid omaenese tarkusega. TA Hydronics Eesti esindaja Vallo Hiietam tõi värvikaid näiteid vigadest, mida kortermajade küttesüsteemide renoveerimisel ja hooldusel ikka ja jälle kohtab.

FOTOD: Levinumad vead, mida küttesüsteemi renoveerimisel vältida

Amatöörlik torutöö. Foto: TA Hydronics

Artikli juures olevat fotot kommenteeris Vallo Hiietam nii: „Torutöid tuleb kutsuda teostama oma valdkonda tundvad torumehed, sest ega rohked torude puntrad ei taga reeglina energia kokkuhoidu."

Ehituses ei saa alati jälgida ilu

„Pildil on näha vertikaalselt paigaldatud termopead, mis ei võimalda aga reguleerida toatemperatuuri õigesti. Antud viga esineb aga sageli, sest leitakse, et horisontaalselt asetsev termopea jääb igapäevatoimetusi tehes ette või ei ole ilus."

Foto: TA Hydronics

Hooldust tuleks teha tihemini kui sammal jõuab kasvada

„Renoveerides oma küttesüsteemi ei tohi unustada ära ka hooldust. Küttesüsteemi tasuks lasta spetsialistile üle vaadata kord kvartalis, kes saab siis ka aegsasti kõrvaldada vead."

Foto: TA Hydronics

Magnetiidiga täidetud  torusüsteem

„Halvasti hooldatud küttesüsteem võib saada mõne aastaga fataalse lõpu. Ka uued torud ummistuvad settest kiiresti, kui neid ei hooldata ja kui ei ole paigaldatud kohe magnetiga hõljumipüüdurit, mis aitab setet süsteemist eraldada."

Foto: TA Hydronics

Küttesüsteemist roostese vee väljalaskumine

„Hästi paigaldatud, reguleeritud ja hooldatud süsteemi vesi ei tohi olla roostevärvi."

Foto: TA Hydronics