autor: Kalli Mägar / EKÜL Pärnumaa esinduse juht

http://www.ekyl.ee/index.php?id=30745

Lääne-Eesti korteriühistud kogunesid 8.02.2014.a foorumile "Tark majandamine ja koostöö- meie edu alus".

Foorumil osales ligi seitsekümmend korteriühistu juhti, kes olid enamasti Pärnumaalt, kuid kohal olid ka Saaremaa esindajad.

Foorumil andis Pärnu Linnapea Toomas Kivimägi ülevaate Pärnu Linnas toimuvast, kuidas Pärnu Linn saab toetada ühistutete tegevust, mis on tehtud ja mis plaanis.Audru Vallavalitsuse esindaja (endine Lavassaare Vallavanem) Ene Täht rääkis Audru valla ühistute hetkeseisust ning valla plaanidest ühistute tegevust toetada. Esimese sammuna avaldati juba vastilmunud Audru valla lehes EKÜL-i juhatuse liikme Dagmar Mattiiseni artikkel.

Korteriomandi- ja ühistuseaduse menetlemise hetkeseisust rääkis EKÜL juhatuse liige Urmas Mardi. Uue seadusega on tehtud juba tööd neli aastat, palju meie poolt tehtud parandusettepanekuid on heaks kiidetud.Riigikogu liige Kadri Simson tõi foorumile Keskerakonna ettepaneku üleriigilise vaidekomisjoni loomisest, vähendamaks kohtute senist ülekoormust korteriühistute vaiete lahendamisel. 

Muude teemadena arutati foorumil kortermajade renoveerimist, Õismäe tee
11 KÜ juhataja rääkis oma maja renoveerimisest, KredEx´i esindaja Lauri Suu andis ülevaate saadud toetustest ning millised on võimalused täna toetust saada.

Timo Tatar Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist andis ülevaate milline oli esimene aasta avatud elektriturul, soojatootmisest Pärnus ning Fortumi arenguplaanidest rääkis müügijuht Hillar Nuut.

Foorumi lõpetasime meeleolukalt suhtlemistreener Ülle Pikma juhendamisel.