autor: Tõnu Luts, Arco Vara Kinnisvarabüroo hindamisosakonna juhataja

http://arileht.delfi.ee/news/uudised/energiaaudit-on-kasulik-ja-vajalik.d?id=31691977

Euroopa Liidus kulub enim energiat elamute kütmisele Balti riikides. Põhjus ei ole mitte kliimas, vaid elamutes, mis on ehitatud ajal, kui energiakulu ei olnud oluline. Tänasel päeval, energia pideva kallinemise taustal, muutub küttekulude kontrolli alla saamine järjest tähtsamaks.

Mis on energiaaudit?

Energiaaudit on analüüs hoone senisest energiakasutusest ning juhib tähelepanu energiasäästu võimalustele, aidates vähendada igakuiseid küttearveid. Auditis antakse ülevaade elamu energeetilisest ja tehnilisest olukorrast ning seatakse energiasäästu eesmärgid ja koostatakse investeeringute plaan eesmärkide elluviimiseks. Energiaaudit sisaldab torustike ning kütte-, ventilatsiooni- ja õhukonditsioneerimissüsteemi, ehituskonstruktsioonide ja elektri- või automaatikasüsteemi uuringut.

Hoone soojuskaod arvutatakse eraldi seintele, lagedele, põrandatele, ustele, akendele. Tulemusi võrreldakse soojusmõõtjatega mõõdetud soojushulkadega ja analüüsi põhjal tehakse järeldused.

Termopilt ehk infrapunapilt aitab tuvastada soojalekkeid ja kontrollida hoone seina, akende ning erinevate liitekohtade kvaliteeti. Samuti on võimalik teha termokaamera abil kindlaks seinasiseseid külmasildu. Pildi värvigamma järgi on võimalik hinnata, kui korralikult on soojustus paigaldatud. See on visuaalne abivahend energiaauditi tegemisel ning renoveerimisvajaduse mõistmisel.

Lisaks koostatakse auditis täpne tööde plaan ning järjekord. Samuti annab audit ülevaate, kui palju iga säästumeetmetele kulutatud kroon hiljem hoone energiakulutusi vähendab. Tööde elluviimisega kaasnevad lisaväärtused on hoone välimuse ning kommunikatsioonide tehnilise seisundi ja töökindluse paranemine.

Energiaauditi tegemist toetab korterelamute puhul Kredex, mis nõuab sageli selle olemasolu ka renoveerimiseks vajaliku laenu andmisel. Arco Vara pakub koostöös energiaauditi spetsialistidega nii energiaauditi kui ka kogu renoveerimisplaani tegemist, tööstushoonetele ka tasuvusanalüüside koostamist.

Energiaaudit on kasulik

- Ehitise konstruktsioonide ja tehnosüsteemide energiakulutuste kaardistamine;
- Vajalik renoveerimistöödele pangalaenu taotlemiseks;
- Renoveerimis- või remondivajaduste korral tehakse korda energiasäästu efekti andvad tööd;
- Ehitise välimuse ning tehnilise seisundi paranemisega tõuseb ka hoone turuväärtus.