autor: Kristjan Arras

http://www.ohtuleht.ee/512480

Küllap võib korteriühistu juhtimisega hakkama saada ka puhta entusiasmi najal ja oma vigadest õppides, valutum on aga kasutada pakutavaid koolitusvõimalusi.

Erakool Eesti Korteriühistute Koolituskeskus pakub just korteriühistute juhtidele  võimalust end tööalaselt koolitada.

Õppekava on välja töötatud nii, et see annaks piisavalt nii teoreetilisi teadmisi kui ka praktilisi oskusi, mida ühistu juhil tarvis läheb.

Kutsetunnistusega ühistujuhiks

Korteriühistu juhi koolituse 120tunnine õppekava annab vajalikud teadmised ühistu juhtimiseks, hõlmates nii juriidilisi, majanduslikke, tehnilisi kui ka sotsiaalvaldkonda puudutavaid teemasid, mida korteriühistu juhil tema töös vaja läheb. Koolituse läbinu on saanud piisava ettevalmistuse, et taotleda kutsetunnistust.

Korraldatakse ka ühe- ja mitmepäevaseid koolitusi ja infopäevi, et korteriühistute juhid oleksid kursis aktuaalsete teemadega renoveerimises ja majandamises, muudatustega seadustes ja muudes korteriühistuid puudutavates valdkondades.

Koolitussarjad ja -päevad

Tänavu näiteks on esimesel poolaastal kavas kolmeosaline ühistujuhtidele mõeldud koolituste sari veebruarist aprillini – igas kuus üks koolituspäev – Tartus ja Paides. Jutuks tulevad tähtsamad korteriühistuid puudutavad teemad, osaleda võib kogu sarja koolitustel või ka päevakaupa.

Räägitakse majandusaasta aruande koostamisest – nii selle kohustuslikest osadest, põhiaruannetest ja nende täitmisel tekkida võivatest küsimustest, aruande allkirjastamisest ja esitamisest kui ka sellest, kuidas majandusaasta aruanne on õigesti koostatuna abiks ühistu juhtimisotsuste tegemisel.

Ühe koolituspäeva teemaks on korteriühistu põhikiri kui korteriühistu üks olulisemaid abimehi, mis aitab juhtida ühistu tegevust ja millele saab toetuda otsuste vastuvõtmisel.

Selleks, et  korteriühistu põhikiri vastaks seadustele ja sisaldaks kõiki olulisemaid korteriühistu majandamist reguleerivaid punkte, on tarvis see üle vaadata ja vajaduse korral seal muudatusi teha.

Kõne all on ka see, mida ette võtta, kui põhikiri on vastuolus seadusega, millisest hetkest alates tekivad  korteri müümisel liikmeõigused uuel omanikul, kuidas käib põhikirja muutmine, vastuvõtmine ja jõustumine jpm.

Nimi aegsasti kirja

Neile, kes soovivad hakata korterelamut renoveerima, kulub kindlasti ära koolituspäev, kus saab selgust, millest ja kuidas seda tööd tuleks alustada.

Tallinna Tehnikakõrgkooli ehitusteaduskonna lektor Anti Hamburg räägib, kuidas valmib energiaaudit ja mida see sisaldab, kuidas näha arvutatud energiakulunumbrite taha, millal tuleks audit tellida, mis erinevus on renoveerimiskaval ja auditil, missugused tööd toovad kõige suurema energiasäästu ja tuleks seetõttu igal juhul ära teha, millised on võimalused alternatiivenergiaallikate kasutamiseks jpm.

Tallinnas korraldatavatel koolituspäevadel käsitletakse võlgnike probleemi ja selle lahenduskäike (nii eesti kui ka vene keeles) ning räägitakse majandusaasta aruande koostamisest.

Kõigile koolitustele tuleks end aegsasti kirja panna, et kohast mitte ilma jääda. Registreerimine lõpeb kolm päeva enne koolitust või kohtade täitumisel.

Parasjagu pakutavate koolitustega saab tutvuda  ja end kirja panna EKÜLi kodulehel (www.ekyl.ee).