Autor: Kristin Aasma

http://www.ohtuleht.ee/465893

Päikesepatareid Järvakandi eramaja seinal. (Ingmar Muusikus/Maaleht)

Täna andis Vabariigi Valitsus keskkonnaminister Keit Pentusele volitused allkirjastada Luksemburgi Suurhertsogiriigiga sõlmitud saastekvoodi müügilepingu muudatused, mille kohaselt saab saadavat tulu kasutada lisaks kortermajade renoveerimisele ka eramajade energiasäästlikkuse tõstmiseks.

"Eesti eramajadest on suur hulk ehitatud eelmise sajandi keskel, kui energiasäästule ja soojapidavusele erilist rõhku ei pandud. Nüüd tekib võimalus toetada ka selliste majade soojustamist," selgitas keskkonnaminister Keit Pentus. "Lisaks on saasteühikute müügitulust uuendusena võimalik toetada eramajade juurde taastuvenergia lahenduste rajamist. Eramajade omanikud, kes soovivad enda tarbeks elektritootmiseks paigaldada väikeseid tuulegeneraatoreid, päikesepatareisid, saavad selleks edaspidi ka toetust küsida."

Lepingu muudatusena võib kuni 4 miljonit eurot suunata eramajade soojapidavamaks muutmise ning taastuvenergeetika väikelahenduste kasutuselevõtu toetamiseks. Samuti pikendatakse lepingu täitmise tähtaega aasta võrra - kuni 2014. aasta lõpuni.

Täiendava meetme eest vastutajaks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning rakendusüksuseks KredEx.

Toetust makstakse taotlejale 25 protsendi või 40 protsendi ulatuses eramu rekonstrueerimise kogumaksumusest, kui projekti tulemusel on saavutatud vastavalt energiamärgiseklass „D" või „C". Lisaks on võimalik saada 60 protsendi ulatuses toetust soojusenergia tootmiseks mõeldud päikesekollektori paigaldamiseks ja kuni 70 protsendi tuulegeneraatori või päikesepaneeli jaoks, et toota väikeelamus elektrienergiat. Renoveerimise omanikujärelevalve teenuse ja projekteerimise kogumaksumusest saab küsida toetust 50 protsendi ulatuses.

Rahastamisotsused peavad KredExi poolt olema tehtud 2013. aasta lõpuks. Rahade väljamaksmise perioodi pikendatakse 2014. aasta lõpuni.

Meetme elluviimise tulemusena väheneb Eesti CO2 heitkogus ca 0,7 miljoni tonni.