Autor: Agur Tammistu, Tallinna elamispindade osakonna juht, Arco Real Estate AS

http://www.ohtuleht.ee/513463

Nõmme eramule tellitud energiamärgis läks maksma 75 eurot. (Arco vara)

Tänavu jaanuaris jõustusid ehitusseaduse muudatused, mis puudutavad hoone energiamärgist: nüüd on hoone või selle osa ostjal või üürilevõtjal õigus tutvuda esmalt energiamärgisega, et saada ülevaade hoone energiatarbest.

Energiamärgis on dokument, mis näitab, kui palju hoone või selle osa (näiteks: korter) tarbib energiat, mis kulub hoone kütmisele, jahutamisele, vee soojendamisele, ventilatsioonile, valgustusele ja elektriseadmetele. Energiamärgis annab huvilisele teada, kui energiasäästlik on soetatav kinnisvara.

Mida kõrgem on hoone energiatõhususe klass (A-st G-ni), seda väiksemad on tulevikus energiaarved.

Energiamärgisel neli osa

Praegustes tingimustes on enesestmõistetav, et inimesed mõtlevad kinnisvara soetades ka selle tulevastele ülalpidamiskuludele ning otsivad eeskätt just energiasäästlikku kinnisvara. Energiamärgist koostades on asjatundjad muu hulgas toonud välja ka meetmed, mida oleks otstarbekas majas energia kokkuhoiuks rakendada.

Hoonele koostatav energiamärgis koosneb neljast osast. Esimeses osas antakse info hoone kohta, andmed selle kaalutud energia erikasutuse ja energiaklassi kohta ning teave energiamärgise väljastaja kohta.

Teises osas annab energiamärgise väljastaja soovitused, milliseid energiasäästu meetmeid oleks hoones põhjendatud kasutusele võtta, lisatakse maja pilt ning märkused. Need sisaldavad aspekte, mis võivad olulisel määral kaalutud energiaerikasutust ja energiaklassi mõjutada (nt hoone pole pidevalt kasutuses).

Kolmas ja neljas osa käsitlevad märgise väljastamise protseduuri. Kolmandas osas antakse algandmed, mida märgise väljastamisel kasutatakse, neljandas osas näidatakse arvutuskäik, mille põhjal hoone energiaklass saadakse.

Asjaajamine käib kiiresti

Energiamärgise saamine hoonele ei ole keeruline ega aeganõudev protsess. Siin näitena toodud märgise taotlemine Nõmme linnaosas asuvale eramule võttis aega kõigest kolm tööpäeva ning polnud ka väga kulukas (75 eurot).

Normaalaastale taandatud mõõdetud soojuse kulu eramu küttele oli 2012. aastal 12,69 MWh. Kolme aasta kaalutud energia erikasutus on vastavalt energiamärgise arvutusele: 119 kWh/(m² × a).

Kui hoone (või selle osa), millel energiamärgist pole, antakse tasu eest kasutusse või müüakse, võib vastavalt ehitusseadusele omanikku (eraisikut) märgise puudumise eest trahvida kuni 150 trahviühiku ulatuses. Juriidilist isikut võidakse sama asja eest karistada rahatrahviga kuni 1600 euro ulatuses.

Lisainfot energiamärgise ja selle taotlemise võimaluste kohta saavad omanikele anda ka kinnisvaramaaklerid, kes praeguseks on läbinud energiamärgise koolitused. Suurematel kinnisvarabüroodel on ka oma partnerid, kelle abiga korraldatakse kogu energiamärgisega seotud asjaajamine.

Pane tähele!

Üldisest energiamärgise nõudest on

ka erandeid. Nii ei pea energiamärgist olema

hoonetel, mis on vastavalt muinsuskaitseseadusele tunnistatud mälestisteks ja mille olemust või välisilmet muudaks oluliselt energiatõhususe miinimumnõuete täitmine;

kultus- või tavandihoonetel;

ajutistel hoonetel (kasutusaeg kuni kaks aastat);

tööstushoonetel, töökodadel ja väikese energiavajadusega ning eluruumideta põllumajandushoonetel;

hoonetel, mida kasutatakse vähem kui neli kuud aastas;

hoonetel, mille kasulik pind on kuni 50 m².

Teenusepakkujaid

Energiamärgist saab tellida:

www.energia.ee

www.termoproff.ee

www.energiaaudit.ee

www.emenergiamargis.ee