Autor: Kadri Inselberg

http://www.tarbija24.ee/1180248/eramu-kasutusloa-saamiseks-vajalikud-dokumendid

Kasutusloa saamiseks peab majaomanik   omavalitsusele esitama terve rea dokumente, mida tuleb asuda koguma juba hoonet ehitades.

Kasutusloa taotlus koos ehitise tehniliste andmetega

(blanketid www.ehr.ee).

Ehitusprojekt, mille järgi ehitis on valminud, koos kõigi

ehitamise käigus tehtud muudatustega (tööprojekt + teostusjoonised)

Tehniliste dokumentide originaalid:

•    Ehitustööde päevik

•    Kaetud tööde aktid + fotod

•    Objektikoosolekute protokollid

•    Ehitise eriosade (küte, elekter, vesi, kanalisatsioon, ventilatsioon, side jne) töö- ja/või teostusjoonised

•    Ehitise mahamärkimise akt ja teostusjoonised

•    Kontrollmõõdistamiste protokollid, nõuetekohasuse tunnistustused (elekter, ventilatsioon, gaas, vesi jne)

•    Kasutatud materjalide vastavussertifikaadid

•    Paigaldatud seadmete ja süsteemide hooldus- ja kasutusjuhendid

•    Hoonele väljastatud energiamärgis koos energiaarvutustega

•    Utiliseeritud ehitusjäätmete üleandmise aktid

•    Ehitusetappide üleandmise-vastuvõtmise aktid

•    Riigilõivu tasumist tõendava dokumendi koopia