Energiasääst

Oleme tegelenud energiasäästualaste mõõtmiste ja konsulteerimisega alates aastast 2004. Tänaseks oleme erineva taseme lahendusi pakkunud enam kui 2000-le hoonele üle Eesti.

Pakutavad mõõdistustööd: termograafilised mõõtmised; piirete õhutiheduse kontroll; sisekliimaparameetrite mõõdistamine; küttesüsteemide vooluhulkade mõõtmine ja häälestamine

Konsultatsiooniteenused: energiaauditid; energiamärgised; energiaarvutused; projektijuhi ja omanikujärelevalve teenus ning lihtkonsultatsioonid

Projekteerimine

 

soojustusprojektid;

energiatõhusate renoveerimise terviklahenduste projekteerimine;

kütte- ning ventilatsioonisüsteemide rajamine ja renoveerimine;

soojussõlmede ning katlasüsteemide rajamine ja renoveerimine;

vee- ning kanalisatsioonisüsteemide rajamine ja renoveerimine;

kaugküttesüsteemide rajamine ja renoveerimine;

passiivmajade ja madalenergiamajade projekteerimine

Papiniidu koopiakeskus

 

Kõrge kvaliteediga must-valge ja värviline printimine, scaneerimine ja paljundmine kuni A0+ (1067 mm laius) formaadini.

CAD jooniste töötlemine, väljatrükk, voltimine ja köitmine.

Värvikoopiad ja väljatrükid postritest ja piltidest nii sise- kui välitingimustesse.

  • Energiasääst

    Energiasääst

  • Projekteerimine

    Projekteerimine

  • Papiniidu koopiakeskus

    Papiniidu koopiakeskus